Formularz zapisu na półkolonie

Wybierz szkołę:

Więcej na temat półkolonii znajdziesz w zakładce Półkolonie

Dane uczestnika

Dane rodzica (opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania zapisu na półkolonie organizowane przez Cyfrowa Akademia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)