Formularz zapisu na półkolonie

Wybierz szkołę:

Więcej na temat półkolonii znajdziesz w zakładce Półkolonie

Dane uczestnika

Dane rodzica (opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Cyfrowa Akademia (Centrala) z siedzibą w Szczecinie ul. Duńska 57/9 reprezentowana przez Marcina Kruszyńskiego - właściciela, tel. 600 078 920, e-mail: blc@blc.edu.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wybrany oddział firmy Cyfrowa Akademia, do którego nastepuje zapis na zajęcia.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimalny, do zakończenia sprawy. Po tym terminie dane zostaną zanonimizowane.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość korzystania z pelnej funkcjonalności systemu internetowego;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.